За нас

Комфорт-Лифт” ООД е динамично развиваща се компания в областта на асансьорните услуги.

Нашата главна цел от създаването на компанията е качественото и коректно обслужване на своите клиенти, като за това се грижи висококвалифициран и компетентен персонал.

Разполагаме със собствен авто парк, който ни позволява да скъсим максимално времето за реагиране при повреда или авария.

Нашите техници са преминали всички степени на обучение в сферата на поддръжката, ремонта и преустройство на асансьори и са добре оборудвани с инструменти и дребни части, които позволяват още при първия сигнал за повреда да реагират и отстранят в най-кратък срок от време проблемът, без да се налага повторно идване.

Фирмата е вписана в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, с регистрационен номер C776

Нашият екип от инженери е квалифициран с най-високата степен за поддръжка на асансьорни уредби. Благодарение на своя професионализъм ние от „Комфорт-Лифт“ ООД можем да Ви предложим бърза локализация и отстраняване на повредите. Придържаме се стриктно към наредбите касаещи асансьорите и тяхната професионална поддръжка и сервиз.

Фирмата разполага с автопарк, с чиято помощ успяваме да откликнем на всяко ваше повикване до няколко минути.

Сертификати

Комфорт Лифт

Z

Качествени материали и консумативи

Z

Своевременна реакция при нужда

Z

Конкурентни и достъпни цени